Informatie voor onze verhuurders

 

Introductie

De verhuur van woon- en bedrijfsruimte valt niet binnen normaal beheer van vermogen” is de stelling van de belastingdienst.
Fides Verhuurdiensten is het hier volledig mee eens, want het is een vak waar steeds meer disciplines bij komen kijken.

Voor de belastingdienst is die stelling reden om uit alle macht verhuurd onroerend goed uit de belastingsfeer van box 3 (1,2% vermogensrendementsheffing) te halen en de rendementen op uw investeringen in box 1 (oplopend tot 52%) te belasten. In de ogen van Fides Verhuurdiensten gaat de belastingdienst hier een stap te ver. Fides Verhuurdiensten is van mening dat extern beheerd onroerend goed in box 3 thuishoort.

En dat is precies wat wij voor u doen, het beheer van uw onroerend goed zodat u er geen omkijken naar hoeft te hebben en kunt genieten van uw laag belaste rendement.

Visie

Wij zijn er van overtuigd dat goed beheer de basis is voor een goed rendement. Conflicten over het gehuurde, achterstanden in betalingen en het achterwege laten van (groot of noodzakelijk) onderhoud hebben een direct of indirect negatief effect op uw rendement.

Daarom moet naar onze mening de relatie met de huurder goed zijn, moeten klachten adequaat en snel opgelost moeten worden, moeten verhuurde eenheden correct onderhouden worden en moeten afspraken met huurders nagekomen worden. Als die basis goed is, mag je van de huurder ook verwachten dat hij met respect omgaat met het gehuurde en de omgeving waarin het gehuurde is gesitueerd en dat hij de huur en servicekosten tijdig betaald.

Diensten

Fides Verhuurdiensten beheerst alle disciplines die nodig zijn voor goed vastgoedbeheer. U kunt met ons afspreken dat wij alles voor u doen, maar we kunnen ook een dienstenpakket op maat samenstellen. Een greep uit de werkzaamheden die wij kunnen uitvoeren:

 • volledige financiële administratie

 • accuraat debiteurenbeheer

 • periodieke inspectie van panden op normaal gebruik en naleving afspraken

 • coördineren van klein en groot onderhoud (technisch beheer)

 • opstellen van een MJOP voor behoud van de waarde van onroerend goed

 • begin- en eindopnames van verhuurde eenheden bij huurderswissel

 • opstellen huurcontracten

 • verhuurbemiddeling

 • sleutelbeheer

 • servicekostenafrekeningen opstellen

 • penvoerder bij huurcommissiezaken

 • optimaliseren van de huuropbrengsten in relatie tot investeringen

Online

Wij werken in een online-systeem waarbij verhuurders en huurders toegang hebben tot hun eigen omgeving (portaal). Als verhuurder kunt u in die omgeving de volgende zaken zien:

 • de volledige financiële administratie van uw panden

 • alle gegevens van de actuele huurders + bijbehorende contracten

 • huurafrekeningen

 • meldingen met betrekking tot klachten of onderhoud van huurders

Op deze manier heeft u 24 uur per dag de mogelijkheid om het beheer van uw investeringen te volgen.

Vastgoedgang

Fides Verhuurdiensten is gevestigd in de vastgoedgang van Groningen. In deze gang zijn zakelijke dienstverleners gevestigd die allemaal ondersteunend zijn aan vastgoedbeheer. In de gang zijn onder andere een huurrechtadvocaat, incassobureau, bouwtechnisch bureau, makelaar, verzekeringsagent, VVE-beheerder, energie-labelaar, bouwkundig tekenaar en specialist gemeentelijke vergunningen gevestigd. Mochten de medewerkers van Fides Verhuurdiensten een vraag krijgen die zij niet kunnen beantwoorden, dan kloppen ze aan bij één van de partners.

Geen discussie over box 1 of box 3?

Bij Fides Verhuurdiensten zijn wij ervan overtuigd dat het uitbesteden van het beheer de oplossing is om discussie met de belastingdienst over de belastbaarheid van uw rendement te voorkomen. Mocht u toch een inspecteur treffen die de discussie aan wil gaan, dan staan wij aan uw zijde om uw belangen te behartigen.

Tot slot

Spreekt de dienstverlening van Fides Verhuurdiensten u aan, neem dan contact met ons op of laat uw gegevens achter op onze website. Tot op heden roepen onze tarieven bij vastgoedbezitters alleen maar positieve verbazing op. Wij gaan graag het gesprek met u aan om na te gaan of wij u ook kunnen verbazen.

Contact opnemen met Fides

Neem contact op met mij.